Products

ผลิตและจำหน่าย บริการซ่อม ตกแต่งลิฟท์แก้ว ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โรงพยาบาล ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บรรทุกรถยนต์ และลิฟท์ส่งอาหาร

ลิฟท์โดยสาร

ลิฟท์โดยสาร ติดตั้งอาคารสถานที่ ที่พักอาศัย ห้องโดยสารเป็นสแตนเลส และเหล็กพ่นสี มีความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม ทันสมัย ติดตั้งภายในตัวอาคาร ตามรูปแบบและความเหมาะสมของสถานที่และการออกแบบของตัวอาคาร โดยเน้นถึงความปลอดภัย และบริการหลังการขาย

  • แบบมีห้อง เพื่อความต้องการของลูกค้าแบบการใช้งานปกติมาตรฐาน
  • แบบไม่มีห้องเครื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ๆ โดนจำกัดเรื่องความสูงของอาคาร replika rolex

Our Works

ชมภาพผลงานติดตั้ง ตกแต่ง และสร้างลิฟท์ ให้กับลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ