TECHNIC SERVICE : ลิฟท์โดยสาร, ลิฟท์แก้ว, ลิฟท์บรรทุกของ, ลิฟท์ส่งอาหาร, ลิฟท์ประตูสวิง, ลิฟท์ประตูเหล็กยึด

Products

ผลิตและจำหน่าย บริการซ่อม ตกแต่งลิฟท์แก้ว ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โรงพยาบาล ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บรรทุกรถยนต์ และลิฟท์ส่งอาหาร

ลิฟท์แก้ว

ลิฟท์โดยสาร ติดตั้งอาคารสถานที่ ที่พักอาศัย ที่ต้องการความสวยงาม ทันสมัย กระจกนิรภัย
โดยสามารถติดตั้งภายนอกตัวอาคาร และภายในตัวอาคารตามรูปแบบและความเหมาะสมของสถานที่
และการออกแบบของตัวอาคาร โดยเน้นถึงความปลอดภัย และบริการหลังการขาย

Our Works

ชมภาพผลงานติดตั้ง ตกแต่ง และสร้างลิฟท์ ให้กับลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ