TECHNIC SERVICE : ลิฟท์โดยสาร, ลิฟท์แก้ว, ลิฟท์บรรทุกของ, ลิฟท์ส่งอาหาร, ลิฟท์ประตูสวิง, ลิฟท์ประตูเหล็กยึด

Products

ผลิตและจำหน่าย บริการซ่อม ตกแต่งลิฟท์แก้ว ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โรงพยาบาล ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บรรทุกรถยนต์ และลิฟท์ส่งอาหาร

ลิฟท์ส่งอาหาร/เอกสาร

ลิฟท์ส่งอาหาร/เอกสาร  ลิฟท์ขนาดเล็กใช้สำหรับส่งอาหาร ส่งเอกสาร น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 50-500 กก.  เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล   โรงแรม  ภัตตาคาร  ร้านอาหาร ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพื้นที่  สะดวก  รวดเร็ว ขนาดของลิฟท์สามารถกำหนดขนาดและจำนวนชั้นของลิฟท์ได้ 

Floor Type ลิฟท์ส่งอาหารหรือส่งเอกสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 50-500 กิโลกรัม เหมาะสำหรับโรงงาน โกดัง ที่ต้องใช้รถเลื่อนหรือ ถาดเลื่อน สามารถใช้ส่งของที่มีน้ำหนักมาก เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งของ replica uhren deutschland

Window Type ลิฟท์ส่งอาหารและส่งเอกสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 50-200 กก. รูปแบบของลิฟท์อยู่ภายในผนัง ส่วนของประตูเลื่อนสไลด์ขึ้นออกแบบให้สูงกว่าพื้นเล็กน้อย my dress-up darling cosplay

Our Works

ชมภาพผลงานติดตั้ง ตกแต่ง และสร้างลิฟท์ ให้กับลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ