Latest Projects

ลิฟท์แก้วรามคำแหง ซ.118

ลิฟท์แก้วรามคำแหง ซ.118

Read More

ผลงานเทคนิคเซอร์วิส

ลิฟท์แก้ว โครงสร้างและตัวลิฟท์

Read More

ลิฟท์ชลสิทธิ์

ลิฟท์แบบบานประตูสไลด์ขึ้น

Read More

ลิฟท์ประตูเหล็กยืด

แบบลิฟท์ประตูเหล็กยืด สำหรับขนสินค้า

Read More

Our Products

ผลิตและจำหน่าย บริการซ่อม ตกแต่งลิฟท์แก้ว ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โรงพยาบาล ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บรรทุกรถยนต์ และลิฟท์ส่งอาหาร


ลิฟท์แก้ว

ลิฟท์โดยสาร ติดตั้งอาคารสถานที่ ที่พักอาศัย ที่ต้องการความสวยงาม ทันสมัย กระจกนิรภัย

ลิฟท์โดยสาร

ลิฟท์โดยสาร ติดตั้งอาคารสถานที่ ที่พักอาศัย ห้องโดยสารเป็นสแตนเลส และเหล็กพ่นสี มีความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม ทันสมัย

ลิฟท์เตียง

ลิฟท์เตียงคนไข้ เป็นลิฟท์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกสบายในการขนย้ายผู้
ป่วยและบุคคลทั่วไป

ลิฟท์ประตูสวิง

เป็นลิฟท์แบบมาตราฐาน ปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับโกดัง โรงงาน และสำหรับอาคารสำนักงานทั่วไป

ลิฟท์ขนส่งสินค้า

ลิฟท์บรรทุก เหมาะสำหรับ การขนถ่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ  ตามคลังสินค้า  ห้างสรรพสินค้า โกดังสินค้าต่างๆ fake luxury bags

ลิฟท์ประตูเลื่อนขึ้น-ลงแนวดิ่ง

ลิฟท์ขนส่งสินค้าแบบประตู เลื่อนขึ้น-ลง จากจุดกึ่งกลางประตู
replika väska 

ลิฟท์รถยนต์

เหมาะสำหรับโชว์รูมรถยนต์    หรือที่จอดรถสำหรับอาคารขนาดใหญ่เพื่อสะดวกในการขนย้ายรถยนต์

ลิฟท์ส่งอาหาร/เอกสาร

ลิฟท์ขนาดเล็กใช้สำหรับส่งอาหาร ส่งเอกสาร น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 50-500 กก.  เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล   โรงแรม  ภัตตาคาร  ร้านอาหาร