TECHNIC SERVICE : ลิฟท์โดยสาร, ลิฟท์แก้ว, ลิฟท์บรรทุกของ, ลิฟท์ส่งอาหาร, ลิฟท์ประตูสวิง, ลิฟท์ประตูเหล็กยึด

Products

ผลิตและจำหน่าย บริการซ่อม ตกแต่งลิฟท์แก้ว ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์โรงพยาบาล ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บรรทุกรถยนต์ และลิฟท์ส่งอาหาร

ลิฟท์ขนส่งสินค้า

ลิฟท์บรรทุก เหมาะสำหรับ การขนถ่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ  ตามคลังสินค้า  ห้างสรรพสินค้า โกดังสินค้าต่างๆ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการขนถ่ายสินค้าหรือ วัสดุดิบในจำนวนมากๆ ให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นเหล็ก

Our Works

ชมภาพผลงานติดตั้ง ตกแต่ง และสร้างลิฟท์ ให้กับลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ